Engineering

 

Voordat een project in uitvoering gaat heeft er al heel wat aan voorbereiding plaatsgevonden. Onze engineering maakt op kantoor een ontwerp waarna in het veld de daadwerkelijke opname plaatsvindt de site survey. Tijdens deze site survey wordt het ontwerp getoetst op uitvoerbaarheid en wordt een opname gedaan van de uit te voeren werkzaamheden om een kostenberekening te kunnen doen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijk kunstwerken die moeten worden uitgevoerd (boringen, waterkruisingen, etc)

Ook kan er een opgave van de te verbruiken materialen worden opgesteld.

 

Na goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever wordt er een vergunningtekening gemaakt en worden de vergunningen aangevraagd bij de verschillende grondeigenaren en beheerders.

Nadat de benodigde vergunningen zijn verstrekt wordt er een uitvoeringstekening gemaakt en de klicmelding gedaan om in kaart te brengen welke overige kabels en leidingen er op het tracé worden aangetroffen.

Pas dan kan er tot uitvoering worden overgegaan.

 

Na uitvoering worden de as built gegevens opgeleverd aan de opdrachtgever. Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te Surhuisterveen hebben we de engineering (en aanleg) verzorgt. Ook voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden verzorgen wij de engineering.


 

 

Powered by webXpress