Engineering

Voordat een project uitgevoerd wordt, heeft er al heel wat aan voorbereiding plaatsgevonden. Onze engineering maakt op kantoor een ontwerp, waarna in het veld de daadwerkelijke opname plaatsvindt: de site survey. Tijdens deze site survey wordt het ontwerp getoetst op uitvoerbaarheid en wordt er een opname gedaan van de uit te voeren werkzaamheden om een kostenberekening te kunnen doen. Hierbij wordt ook gegeken naar de mogelijke kunstwerken die moeten worden uitgevoerd: boringen, waterkruisingen en dergelijke. 

Ook kan er een opgave van de te verbruiken materialen worden opgesteld. 

Na goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever, wordt er een vergunningstekening gemaakt en worden de vergunningen aangevraagd bij de verschillende grondeigenaren en beheerders. 

Nadat de benodigde vergunningen zijn verstrekt, wordt er een uitvoeringstekening gemaakt. Daarna wordt de klic-melding gedaan om in kaart te brengen welke overige kabels en leidingen er op het tracé worden aangetroffen.

Pas dan kan er tot uitvoering worden overgegaan. 

Na uitvoering worden de as-built gegevens opgeleverd aan de opdrachtgever. Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te Surhuisterveen, hebben we de engineering en aanleg verzorgt. Ook voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden verzorgen wij de engineering. 


Terug naar onze diensten